CSR

CSR

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Gældende for PRinfoTrekroner – et selskab etableret i Danmark,

Trekronergade 100, 2500, Valby

CVR nr. 2712 4658

 

Formål

Vores indsats for at integrere sociale og miljømæssige hensyn i vores hverdag tager udgangspunkt i et aktivt tilvalg. Vi ønsker en offensiv tilgang til CSR, for at skabe og vedligeholde goodwill, således at vores profil og positionering blandt virksomhedens kunder og medarbejdere er tydelig.

 

Personaleforhold

Selskabet har udarbejdet ”Medarbejderpolitik og retningslinjer”, hvor alle relevante forhold i relation til medarbejdere og ledelse er behandlet. Retningslinjer udleveres til alle ansatte ved ansættelsesforholdets start.

Alle medarbejdere skal være fyldt 15 år. Ledelsen sikrer, at ingen ansatte diskrimineres på grund af politiske, religiøse eller andre forhold.

Vi tilbyder faciliteter for medarbejdere, som tager hensyn til arbejdsmæssige forhold, såsom reducering af støj, ergonomi, belysning, brugervenlige computerskærme, ventilerede lokaler og gode sanitære forhold.

Arbejdsmarkedsmæssige regler vedr. arbejdstid, overtid, aften og natarbejde overholdes til enhver tid.

 

Øvrige forhold

Vi tilstræber at anvende så miljøkorrekte og energibesparende enheder som muligt i forbindelse med både produktion og kontor.

 

Erklæring

Vi opfylder i enhver henseende de betingelser, der er udarbejdet i standarderklæringen, som Dansk Industri og Institut for Menneskerettigheder har udarbejdet.