Miljø

Miljø

MILJØLEDELSESSYSTEM 14001

Den internationale standard for miljøledelse ISO 14001 blev lanceret i 1996 og er blevet revideret i 2004. Standarden er den dominerende miljøledelsesstandard i verden.
Et miljøledelsessystem efter ISO 14001 har udgangspunkt i virksomheden, dens processer og aktiviteter og fordeler her ansvar og kompetence samt beskriver miljøopgaver i hverdagen.

ISO 14001 opstiller krav til de enkelte elementer i miljøledelsessystemet, som skal opfyldes for at blive certificeret:

MiljøpolitikDK_ISO_14001_COLtest
Planlægning
Iværksættelse og drift
Kontrol og korrigerende handlinger
Ledelsens gennemgang

PRinfoTrekroner har i mange år arbejdet aktivt med miljøledelse og indførelse af miljøforbedrende foranstaltninger, hvilket bl.a. kommer til udtryk i, at virksomheden, som en del af PRinfo-kæden blev certificeret iht. ISO 14001 i marts 2015 af DNV-GL.

Kvalitetsstyringssystem QM ISO 9001

Et kvalitetsledelsessystem giver vores virksomhed klare definitioner af processer, værdier, løbende overvågning og evaluering, så organisationen har et anerkendt og grundlæggende styringsværktøj.

Et kvalitetsledelsessystem er anerkendte overalt i hele verden, og ISO 9001 er for mange synonym med kvalitet og effektiv styring samt en struktureret kundedialog.

Et kvalitetsledelsessystem går hånd i hånd med de andre systemer, som vi godkendt til, nemlig Iso 14001, Svanemærket, FSC og klimakompenseret papir.

Hvad er fordelene ved kvalitetsledelse

  • organisationen kan udarbejde transparente aftaler – fordi fundamentet er  entydig
  • organisationens processer optimeres – og derved spares ressourcer på  unødvendige omveje
  • ledelsen opnår et bedre overblik – baseret på fakta
  • medarbejdere bliver aktive medspillere – og kan derfor tage mere ansvar
  • frigiver tid og ressourcer
  • forbedrer tilfredsheden – både internt i organisationen og eksternt blandt  kunder,
  • samarbejdspartnere og aktionærer
  • styrker konkurrenceevnen ved at have fokus på kunden og kundens forventninger
  • optimerer virksomhedens output, fordi produkter og serviceydelser leveres  effektivt og til den bedst mulige pris.

SVANEMÆRKET

I 1999 fik vi licens til at producere tryksager med det nordiske svanemærke, det giver dig sikkerhed for en grøn produktion. Vi tænker miljø i alt vi gør!

Hvad er Blomsten og Svanen?

SVANE_CMYKwebsite
Blomsten er det europæiske miljømærke.
Svanen er det nordiske miljømærke. Begge er officielt anerkendte af de danske myndigheder og har en uvildig kontrol.
Blomsten og Svanen gør det nemt at handle mere miljøvenligt. Når du køber en miljømærket vare, har du nemlig garanti for:
• At produktet er blandt de mindst miljøbelastende af sin slags
• At kvalitet og funktion er mindst lige så god som for andre produkter
• At der er taget hensyn til din sundhed, fx at varen ikke indeholder sundhedsskadelige stoffer

 

FSC

Hvad er FSC®

FSC er en international non-profit mærkningsordning til bæredygtigt træ og papir.

Kort beskrevetFSC_logo [Converted]

FSC-mærket en garanti for træ og papir, du kan købe med god samvittighed. I en FSC-skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er FSC en garanti for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der lever i og af skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn.

Globalt mærke med bred opbakning

FSC er desuden den eneste globale

mærkningsordning, der har bred opbakning fra grønne organisationer som WWF, Greenpeace og Nepenthes, sociale organisationer som 3F og BAT og fra virksomheder verden over.

FSC-certificeringen hos os er en del af FSC-certificeringen i PRinfoDenmark,
der er gældende hos alle PRinfoPartnere. Vi har i PRinfo samme certifikat nr.:
FSC – DNV-COC-001026 og samme licens nr. FSC® C016433.

Forkortelsen FSC står for Forest Stewardship Council®

 

Klimakompenseret papir

KLIMAKOMPENSATIONRTE
Vores kunder kan nu vælge at få deres tryksag produceret på klimakompenseret papir.
Det betyder, at der købes CO2 kvoter svarende til den udledning af CO2, der skabes i forbindelse med produktion af papiret. I den forbindelse kan vi tilbyde at sætte vores logo for klimakompenseringen i tryksagen på linje med øvrige miljømærker i Danmark.

 

Kvalitets- og miljøpolitik i PRinfoDenmark

Vi har prioriteret miljøet og kvaliteten af de grafiske produkter og leverede service- og tjenesteydelser, som nogle af fokusområderne i PRinfoDenmark og PRinfoPartnerne.

Vi vil altid have vore kunders ønsker og behov i centrum for levering af service- og tjenesteydelser til vore kunder.

Vores medarbejdere er højt kvalificerede og har evnerne til at udføre deres opgaver på den bedste måde med hensyn til kvaliteten af arbejdet og de miljøpåvirkninger, der kan blive skabt af deres aktiviteter.

Vi leverer altid til tiden i den kvalitet, som vore kunder efterspørger.

Vi samarbejder med de myndigheder og andre interessenter om miljøspørgsmål til at sikre, at vi fortsat forebygger forurening, overholder gældende lovgivning samt er på forkant i branchen og samfundet generelt.

Vi forbedrer vores kvalitetsstyringssystem og opnår miljøforbedringer ved hele tiden ved at indlede kvalitets- og miljøforbedrende tiltag med opstilling af mål og handlingsplaner med efterfølgende evaluering med hensyntagen til kvaliteten af vore ydelser og virksomhedernes økonomiske situation.

Vi inddrager alle medarbejdere i kvalitets- og miljøarbejdet, så alle bidrager til de igangsatte kvalitets- og miljøforbedrende tiltag i PRinfoDenmark og PRinfoParterne, så vi sikrer, at medarbejdere i alle funktioner kontinuerligt overholder denne kvalitets- og miljøpolitik.